AASC

Let op! Sommige vacatures zijn mogelijk niet meer zichtbaar.

Company information

Sự nghiệp của bạn chỉ do bạn quyết định của bạn. Bạn hãy lựa chọn...


Chúng tôi tin rằng AASC là một trong những cơ hội tốt nhất cho sự nghiệp của bạn. Bạn được khuyến khích xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình thông qua các cơ hội học tập và lộ trình thăng tiến minh bạch. Chúng tôi hỗ trợ về chuyên môn và chi phí để bạn hướng tới các chứng chỉ nghề nghiệp và các khóa học phù hợp nhằm phát triển năng lực của bạn.

Bạn sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp lâu năm, tham gia vào quá trình hợp tác có tính hệ thống tập trung vào giải pháp và định hướng vào kết quả mà trong đó người huấn luyện tạo điều kiện nâng cao năng lực, kinh nghiệm sống, sự chủ động trực tiếp học hỏi và phát triển cho mỗi thành viên cũng như sử dụng kho tàng kiến thức của AASC.

Thông tin cập nhật về chương trình tuyển dụng được đăng tải tại Facebook của AASC: https://www.facebook.com/aascnews


Currently there are no active campaigns.